Piedra natural

La pedra natural un cop processada en els tallers de producció es comercialitza al mercat oferim-la en diferents acabats i formats adaptant-se a qualsevol tendència constructiva o de disseny. 

Una bona elecció del material implicaria tenir en compte la ubicació, interior o exterior, l'estada segons l'ús, etc.

Neteja de la Pedra natural

Com a norma general se sol dur a terme una primera neteja de la pedra després del final d'obra, és important que durant la instal·lació es prenguin certes precaucions en aplicar els morters per evitar en la mesura del possible l'excés de restes d'obra, sobretot en pedres calcàries, ja que aquestes són sensibles als netejadors amb pH àcid.

Tractament de Protecció

La pedra natural és en si mateixa un material molt resistent, però depenent de la seva naturalesa i composició pot estar més o menys exposada a la brutícia, per tant es recomanen l'aplicació de tractaments de protecció antitaques, sent els més comuns els tractaments hidròfugs

Manteniment 

Per prolongar la durabilitat dels tractaments, el manteniment es portés a terme amb detergents neutres  (nivells de pH entre 7 i 10) específics per a la pedra natural. En general en els terres tractats, les taques més típiques es poden eliminar fàcilment amb aigua i sabó en les primeres hores del contacte amb la superfície de la pedra. Si no és així, sempre es pot utilitzar algun netejador especial formulat per al tipus de taca en qüestió i la seva naturalesa, greixos, vins, pintures, etc.