Neteja profunda

Neteja profunda per a revestiments de pedra natural i artificial

Neteja profunda per a revestiments de pedra natural i artificial

Una neteja a fons es durà a terme quan s'hagin format dipòsits i impureses en la superfície, o les superfícies estiguin molt brutes i no puguin ser rentades amb la neteja de manteniment.

 

Neteja de final d'obra

Després del segellat de juntes dels revestiments de pedra queda en general un vel de ciment, que de no eliminar-se en el primer moment complicaria molt la neteja quotidiana. Per tant aconsellem la neteja de final d'obra després del rejuntament en tots els revestiments nous resistents a l'àcid, com ara: gres porcellànic, granit, quarsita, rajoles de fang, maons d'argila, la majoria dels esquistos, etc.

 

Neteja de revestiments antics, neteja de paviments recentment instal·lats... Neteja professional per a pedra natural i artificial.

 

Neteja alcalina
Neteja a l'àcid

 

Filtres actius