Neteja exterior - Brutícia orgànica

Brutícia orgànica, neteja

Com netejar i protegir de la humitat la pedra porosa en l'exterior

A l'exterior les superfícies dels revestiments de pedra estan exposades als agents ambientals, la pluja, i la brutícia pel mateix ús. Això afegit a l'estructura porosa de la mateixa pedra fa que s'embrutin amb més freqüència. La formació d'algues, molses, líquens, taques d'humitat, etc., en els paviments de voreres, terrasses i patis, poden alterar la superfície dels materials disminuint el valor estètic de la pedra tornant a més les superfícies més relliscoses. Per evitar el deteriorament de la pedra a l'exterior serà necessari dur a terme una neteja en profunditat amb la solució adequada en cada cas.

AR50

  • Neteja i protegeix. Actua per si sol, no requereix treball mecànic.
  • Evita la proliferació dels microorganismes causants de la biodeterioració: molses, floridures, líquens, etc.
  • Després de diverses setmanes la superfície recupera l'aparença original.

Mètode d'aplicació

  • Regadora
  • polvoritzador

AR51

  • Actuació ràpida contra els organismes causants de la biodeterioració: fongs, floridura, líquens, tipus de molsa, algues, excrements d'aus, etc.
  • Alteracions cromàtiques de tipus vegetal, tanins, taques de vi negre, taques negres d'humitat, etc.

Mètode d'aplicació

  • Regadora
  • polvoritzador
  • raspall

Suciedad orgánica, terrazas, aceras...

Preparació de la superfície per a l'aplicació del tractament AR50

1ª Opció ------- Escombrar o raspallar la superfície a tractar, a continuació aplicar el producte AR50.

2ª Opció ------- Neteja de la superfície amb el producte AR51 , a continuació aplicar el tractament AR50.

Filtres actius