Compactes de Quars

El compacte de quars és una pedra de fabricació artificial composta per pols i arenisca de quars, aglutinada amb resines d'epoxi i altres polímers. Depenent de la producció tindrà diferents graus de duresa. Com a regla general el quars compacte és molt dens i resistent.

NETEJA ESPECIAL PER A TAULERS DE QUARS COMPACTE

Compactes de Quars - Manteniment diari

Filtres actius