Areniscas

La pedra arenisca calcària és sensible a l'àcid i no resisteix les esgarrapades. La pedra arenisca de quars a diferència de la pedra arenisca calcària, es va consolidar amb silicats naturals i és per tant més resistent. No obstant això s'ha de comprovar la sensibilitat a l'àcid.

Veure Tipus de Pedra - Neteja, Protecció, Manteniment

Areniscas

Filtres actius