Impregnacions hidròfugues

tractaments hidròfugs

Propietats dels tractaments hidròfugs:

 • No canvien l'aspecte natural de la pedra
 • No formen pel·lícula sobre la superfície
 • Repel·leixen aigua i oli
 • Sense pèrdua de permeabilitat al vapor d'aigua, transpiració del substrat
 • Impedeixen l'absorció d'aigua
 • Eviten la formació de dipòsits orgànics i altres tipus de brutícies.
 • Redueixen eflorescències

Els tractaments de protecció hidròfugs han estat desenvolupats a través de la Nanotecnologia. Les impregnacions hidròfugues són formulacions a base de resines de silicona que una vegada aplicades sobre el substrat i per un procés de polimerització, formen una pel·lícula hidrorepel·lent en la superfície de porus i capil·lars. Aquesta pel·lícula formada per una xarxa de nanopartícules (20 - 40 Nm), impedeix el pas de les molècules d'aigua en estat líquid a l'interior de la pedra. No obstant això el vapor d'aigua format per gotes microscòpiques si pot difondre's a través dels porus, permeten així la transpiració dels materials petris.

En aquest apartat els oferim productes per al tractament hidròfug dels diferents tipus de material, tenint en compte la seva porositat o altres característiques derivades de la seva composició. 

Per facilitar l'elecció del producte de tractament els detallem les particularitats de cada un d'ells:

 • SB56 Tractament hidròfug impregnant per a revestiments de formigó, voreres i llambordes. 
 • SI83 Tractament hidròfug intensificador de la color (efecte mullat). Aplicable sobre pissarra i revestiments de pedra tosquejats.
 • SI84 Tractament hidròfug per a gres porcellànic no esmaltat (gres porcellànic tècnic o tot massa).
 • SI86 Tractament hidròfug per a revestiments de pedra amb superfície absorbent.
 • SI88 Tractament hidròfug a l'aigua per pedra absorbent molt porosa. Fórmula Base aigua, sense compostos orgànics volàtils (COV)

 

Filtres actius