Gres porcellànic - Ceràmica

Gres porcellànic, manteniment

El gres porcellànic es defineix com a material ceràmic de superfície generalment no esmaltada. La barreja de materials utilitzats, argiles, alúmina, sílice, feldespats, caolins, quarsos i òxids de metall són premsats i bullits a més de 1200 °C.

La rajola de gres porcellànic pot ser setinada o estructurada, o bé ser utilitzada al natural amb l'aspecte resultant després de la cocció. La rajola ceràmica obtinguda després del premsatge i cocció també es pot polir i abrillantar. Durant el tractament de poliment els porus s'obren i la superfície queda més exposada a la brutícia. L'abrillantat és un procés mecànic. Una sèrie de queixals de gra fi en els discos rotatius li donen a la rajola un aspecte altament brillant. Les diferents opcions de disseny, així com els diferents colors i formats, fan del taulell porcellànic un material de revestiment molt popular.

Gres porcellànic vitrificat i ceràmica: en aquest cas una densa capa d'esmalt cobreix la cara vista de la rajola. Aquest acabat facilita la neteja de manteniment. El gres és un material de gran duresa i resistència. No obstant això, la resistència als àcids s'ha de comprovar en tots els casos.

Veure NETEJA ESPECIAL DE MANTENIMENT PER A GRES PORCELLÀNIC

Veure TACA D'ÀCID EN GRES PORCELLÀNIC

Filtres actius