CONDICIONS GENERALS DE VENDA

STONE CLEAR IBERICA SA, amb número de CIF: A17977307 inscrita al Registre Mercantil de Girona en el tom 2652, folio38, Full GI-46048, inscripció primera, amb domicili a Cervantes, 30 de Sant Feliu de Guíxols, Girona (des d'ara el domicili del venedor) i correu electrònic de contacte: info@stoneclearproductos.es

Qualsevol compra d'un producte present a la botiga en línia de la web stoneclearproductos.es (des d'ara el lloc del venedor) requereix la consulta i l'acceptació d'aquests termes i condicions de venda. La compra des d'aquesta web i el fet de fer qualsevol comanda suposa que vostè ha llegit i acceptat les presents condicions de venda. L'acceptació té el valor de signatura digital.

Informacions sobre els productes

S'han realitzat tots els esforços per garantir l'exactitud de la informació present en el lloc del venedor o dels seus proveïdors, però no són responsables de les conseqüències, incidents, danys resultants de la transmissió electrònica o de l'exactitud de la informació transmesa. , fins i tot en el cas que el venedor és conscient de la possibilitat d'aquests danys. Totes les fotos, descripcions i preus no són contractuals.

Preus i període de validesa de les ofertes

Les ofertes especials, promocions o descomptes seran vàlids fins a la data indicada o fins a fi del nombre d'existències indicat. Així com els preus indicats en el moment de la consulta de la pàgina web

Formes de pagament

El pagament és exigible a la comanda.

Els pagaments seran efectuats per:

Targeta bancària: Es realitzaran per mitjà del lloc web de pagament assegurat pel banc del venedor de manera que la informació transmesa sigui encriptada per un programa informàtic (protocol segur https) i que cap tercer pugui tenir coneixement durant el transport a la xarxa. stoneclearproductos.es no emmagatzema cap tipus de dada relacionada amb la targeta de crèdit. Si hi ha algun problema d'estoc en la seva comanda, o hi hagués qualsevol incidència en l'expedició, s'informés a 24 hores per email. En el cas d'anul·lació de la comanda reemborsaríem l'import de la comanda en un termini no superior a 15 dies laborables.

Stoneclearproductos.es utilitza el TPV Virtual Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, pagament segur (CES), i pot abonar la compra amb targeta de crèdit o dèbit (VISA, Mastercard i Maestro). La Compra Electrònica Segura (CES), opera sota els protocols internacionals Verified by Visa i MasterCard SecureCode (ambdós basats en la tecnologia 3D Secure). Un cop s'ha rebut la petició de compra, el TPV Virtual sol·licita al client les dades per realitzar la transacció d'autorització. El sistema verificarà automàticament que la targeta de crèdit estigui activada per a Comerç Electrònic Segur (compres per Internet). A continuació, connectarà amb el banc emissor de la mateixa, el qual sol·licitarà que autoritzi l'operació mitjançant el Codi d'Identificació Personal (CIP), si encara no el té, sol·liciti-ho en el seu banc personalment. L'operació només s'efectuarà si el banc emissor de la targeta de crèdit confirma el codi d'autenticació. En cas contrari, la transacció serà rebutjada.

Associeu les seves targetes a Comerç Electrònic Segur sol·licitant-ho personalment a través del seu banc o caixa, normalmemte també podrà fer la sol·licitud des del web oficial del seu banc.

Per motius de seguretat el venedor es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l'import a la targeta original. Si el comprador, després de les nostres explicacions, segueix interessat en la compra dels productes, sol·licitaríem una transferència bancària.

Pagament amb targeta de crèdit, sistema Stripe: Admet Visa, MasterCard i American Express. Compleix la normativa PSD2 del 14 de setembre de 2019 amb el requisit d'autenticació reforçada de clients (SCA)

PayPal: El venedor també permet utilitzar el servei de compra ràpida de PayPal. Recordeu que no cal estar registrat amb un compte PayPal. Després de prémer el botó de PayPal la validació o acceptació del pagament es realitza en el sistema informàtic segur i encriptat de PayPal, no responsabilitzant el venedor del seu correcte funcionament.

Transferència bancària: En el moment de confirmació de la comanda i facilitades les dades sol·licitades, el venedor a través d'email enviarà la confirmació de la comanda juntament amb les dades del compte del venedor on realitzar la transferència. La comanda quedés pendent fins a rebre la confirmació d'ingrés per part de l'entitat bancària del venedor i el termini de lliurament comptés a partir d'aquesta data.

Contra reembossament: Aquesta forma de pagament serà únicament per a la península.

Aquest mètode només està disponible per a comandes no superiors a 130 Euros BI, import total de la cistella de la compra, sempre que la direcció d'enviaments sigui la Península o Balears. No és possible aquesta forma de pagament per a Portugal, Canàries, Ceuta i Meilla.

Aquesta modalitat de pagament té un recàrrec per part de l'empresa de transport per despeses de gestió de 6 euros, només està disponible per a comandes no superiors a 130 Euros BI, import total de la cistella de la compra.

Falta de pagament

El venedor es reserva el dret a negar-se a efectuar un lliurament o a atendre una comanda d'un comprador que no hi hagués liquidat completa o parcialment una comanda anterior o amb qui estigués en curs administratiu un litigi de pagament.

Terminis de lliurament

Els productes seran lliurats a l'adreça indicada pel comprador en el formulari de comanda, i només en les destinacions geogràfiques especificades en la forma de lliurament.

El termini de lliurament serà de 24 a 48 hores i es computarà sobre dies feiners (de dilluns a divendres), en les comandes confirmats abans de les 13 hores.

Tots els productes s'envien en perfecte estat. El comprador ha de notificar a l'empresa de logística en el moment de signar l'albarà de lliurament qualsevol dany o anomalia que es pugui observar en el lliurament, notificant igualment al venedor en el termini de 24 hores. Només s'acceptaran devolucions en aquest cas o per error en el lliurament (comunicada també al venedor en el termini de 24 hores), i en aquest cas estar els productes intactes i amb l'embalatge original.

Garantia dels productes

El comprador fes servir el producte d'acord amb la informació facilitada pel fabricant en l'envàs del producte. El venedor no serà responsable de l'ús indegut del producte per part del comprador, o tercers, i dels danys que això poguessin ocasionar.

Devolucions, termini de retractació o desistiment

El termini de desistiment que la llei li atorga al client és de 14 dies des de la recepció del producte, podent sol·licitar la devolució del preu, incloses les despeses de lliurament, mitjançant abonament en targeta o compte o descomptant l'import en una nova comanda

Seran per compte del comprador les despeses de devolució i les despeses d'enviament. Es descomptaran en l'import de l'abonament. El producte estarà en perfecte estat, sense utilitzar i retornat a l'embalatge d'origen.

Les devolucions s'efectuaran a l'adreça del venedor. El dret de devolució no podrà exercir-se per productes retornats incomplets, desprecintats, deteriorats, danyats o bruts per part del client. Un cop rebuda la mercaderia retornada, es verifiqués seu estat per part del venedor i es procedirà al reemborsament en el termini de 14 dies.

» GESTIÓ DE LA DEVOLUCIÓ

Reserva de propietat

L'ús de marques registrades en aquest lloc està estrictament prohibit.

Causes de força major

El venedor no serà responsable per l'incompliment total o parcial o pel retard en el compliment de les seves obligacions, d'acord amb aquest contracte, provocats per causes externes, fora del seu control (Causa de força major).

Es considera que dins de les Causes de força major s'han d'incloure, sense cap limitació: vagues de tota índole, desastres naturals, etc.?

Divisibilitat

Si una o més disposicions d'aquestes condicions generals de venda es considera o declara invalida d'acord amb la llei, les altres disposicions conservaran el seu abast i vigència absoluts.

No renunciació

Si una part no assenyala que no pot complir una (s) de la (s) obligació (és) llistada (s) en les presents condicions generals, queda obligada a complir la (es) dita (s) obligació (és).

Confidencialitat i protecció de dades

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal facilitades pel comprador formaran part del fitxer de clients del Venedor, els fins són el manteniment de la relació contractual, el control i gestió de les vendes i les seves corresponents cobraments. El venedor tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat, i es compromet a no utilitzar-los amb una finalitat diferent a aquell per al qual han estat demanades, així com o conservar-los amb les degudes mesures que garanteixin la seva seguretat i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El venedor es compromet a guardar secret professional respecte de les referides dades personals, fins i tot un cop finalitzada la relació contractual.

El comprador autoritza el venedor a conservar les seves dades durant un període de cinc anys un cop complerta la prestació contractual.

El comprador té la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint una comunicació per escrit a l'atenció del venedor o a través del lloc web.

Legislació aplicable

Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució,

Qualsevol comanda realitzada a través del web del venedor és amb l'acord del client, sense limitació, a les condicions de venda del Venedor.

En cas de litigi, la competència s'assigna als tribunals competents de la seu del venedor malgrat la pluralitat de demandats o trucada en garantia.