AVÍS LEGAL - POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE COOKIES

1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l'empresa titular de www.stonecleariberica.es és Stone Clear Iberica, SA, d'ara endavant Stone Clear Iberica, SA, amb domicili a aquests efectes en Carrer Cervantes, 30 de Sant Feliu de Guíxols número de CIF: A17977307 inscrita al Registre Mercantil de Girona en el tom 2652, foli 38, Full GI-46048, inscripció primera. Correu electrònic de contacte: stone@stonecleariberica.es.

2. USUARIS: L'accés i / o ús d'aquest portal de Stone Clear Iberica, SA atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

3. ENLLAÇOS, COOKIES, NAVEGACIO: La present pàgina web utilitza cookies, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. En cap cas aquesta galeta ens proporciona informació personal sobre vostè. Les galetes les farem servir únicament per recollir informació estadística. En la funció Ajuda de la majoria dels navegadors s'indica com configurar el vostre navegador perquè no accepti cookies, perquè li notifiqui cada vegada que rebi una nova cookie, així com per desactivar completament totes les galetes. En el cas que en www.stonecleariberica.es es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Stone Clear Iberica, SA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Stone Clear Iberica S.A. assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d' Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades. Veure Política de cookies

4. PROTECCIÓ DE DADES: Stone Clear Iberica S.A. compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a Stone Clear Iberica, SA, de fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, Stone Clear Iberica, SA informa que acompleix la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment. Utilitzem i processem les seves dades de caràcter personal únicament en el marc del compliment del contracte, de conformitat amb l'article 6 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Així mateix, li garantim que només sol·licitem les dades personals estrictament necessàries per a la realització de la nostra activitat. Si es processen dades de caràcter personal per aconseguir o preparar una relació contractual s'ha de comptar per a això amb un interès legítim. Es considera interès legítim quan la part implicada és un (possible) client de la part responsable. En el marc d'un tractament de dades en el nostre nom de conformitat amb l'Article 28 del RGPD, un proveïdor consolidat ens proporciona el servei d'allotjament de la botiga en línea i, en aquest context, de les dades recollides. Amb això es pretén preservar, en el marc d'una ponderació d'interessos, el nostre interès superior legítim en una correcta presentació de la nostra oferta d'acord amb l'Article 6, parr. 1, lletra f de l'RGPD. Totes les dades recollides en el marc de l'ús d'aquest lloc web, o en els formularis disposats a aquest fi a la botiga en línia com es descriu a continuació es processen en el servidor del proveïdor del servei, el qual concedeix una enorme importància a la protecció de dades. Aquest servidor opera exclusivament centres de dades que documenten els seus alts estàndards de seguretat mitjançant certificació ISO. Si ho desitja, podem informar per escrit de les dades que hem emmagatzemat sobre vostè. Si desitja exercir el seu dret legal a la informació, autorització, eliminació o el bloqueig de les dades, adreceu-vos al supervisor de protecció de dades de l'empresa: administracion@stonecleariberica.es

5. ÚS DEL PORTAL: www.stoneclearproductos.es proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Stone Clear Iberica, SA o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Stone Clear Iberica, SA ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Stone Clear Iberica, SA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats ; (Iv) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Stone Clear Iberica, SA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Stone Clear Iberica, SA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Stone Clear Iberica, SA per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Stone Clear Iberica, SA o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Stone Clear Iberica, SA L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Stone Clear Iberica, S.A. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Stone Clear Iberica, SA

7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: Stone Clear Iberica, SA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts , malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

8. MODIFICACIONS: Stone Clear Iberica S.A. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

9. DRET D'EXCLUSIÓ: Stone Clear Iberica, SA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

10. GENERALITATS: Stone Clear Iberica, SA perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: Stone Clear Iberica, SA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre Stone Clear Iberica, SA i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols.