Neteja profunda a l'àcid

Neteja intensiva a l'acid, granit, porcellànic

Per a obtenir un bon resultat de neteja s'han de tenir en compte determinades recomanacions:

 • Segelli amb cinta d'emmascarat resistent a la humitat totes les peces de fusta circumdants com: marcs de portes, sòcols de cuina, armaris de paret, etc.
 • Tots els objectes mòbils han de ser retirats de la superfície a tractar.
 • Elimini la brutícia o aspiri la pols.

Equip auxiliar i maquinària:

 • Material de cobertura, fulles, rascadors, suport manual per polir, raspall per a juntes, galleda d'aigua, aspirador industrial i rotativa amb discos de niló o raspall.
 • Disc de niló vermell per pedra dura, porcelànic i ceràmica, marès i arenisca de quars, rajoles d'argila i terracota.
 • Disc de niló blanc per a totes les pedres toves.
 • Raspall de niló per a pissarra multicolor, pissarra argilosa i pissarra micàcia, blocs de formigó i pedra natural porosa a l'exterior.

Consells d'aplicació:

Mullar prèviament amb aigua les juntes de ciment no resistents als àcids. Treballar amb la màquina rotativa i el disc de niló o el raspall de niló. Treballar amb disc de mà o raspall on no arribi la màquina (cantonades, marges, sòcols). Les juntes de ciment es treballen amb el raspall RG938 . Després es recull la solució aquosa amb una aspiradora industrial de líquids, i s'esbandeix el terra amb aigua neta dues o tres vegades per neutralitzar.

Eliminar taques específiques localment veure  TAULA DE TAQUES 

 

Pedra natural, rajoles de fang, maons:

Neteja a l'àcid sobre els revestiments després del final d'obra, o en revestiments vells bruts

stone clear ZE 77 Netejador del vel de ciment    

 • Dosificació (15% - 20%)
 • Temps d'actuació (10 min - 15 min)

Aplicar la solució, deixar actuar, no deixar assecar. 

Pedra natural, rajoles de fang, maons:

Neteja a l' àcid sobre els revestiments molt bruts, dipòsits de calç, eflorescència i restes de ciment

stone clear ZE 77 Netejador del vel de ciment    

 • Dosificació (20% - 30%)
 • Temps d'actuació (15 min - 20 min)

Aplicar la solució, deixar actuar, no deixar assecar. Pels passos següents vegeu la columna de l'esquerra: Consells d'aplicació.

Gres porcelànic:

Neteja a l'àcid sobre els revestiments després del final d'obra, o en revestiments vells bruts

stone clear FP 78 Netejador del vel de ciment per gres de porcellànic

 • Dosificació (15% - 20%) 
 • Temps d'actuació (10 min - 15 min)

Aplicar la solució, deixar actuar, no deixar assecar. 

Gres porcelànic:

Neteja a l'àcid sobre els revestiments molt bruts, dipòsits de calç, eflorescència, taques d'aigua, etc.

stone clear FP 78 Netejador del vel de ciment per gres de porcellànic

 • Dosificació (20% - 30%) 
 • Temps d'actuació (15 min - 20 min)

Aplicar la solució, deixar actuar, no deixar assecar. 

* Nota important: Recomanem fer una prova amb la solució en un lloc poc visible. 

Filtres actius