DRET DE DESISTIMENT

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar (STONE CLEAR IBERICA SA, CARRER CERVANTES, 30, 17220 SANT FELIU DE GUIXOLS, GIRONA, TEL (34) 620 10 49 17, info@stoneclearproductos.es) la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari que cal emplenar en el següent enllaç, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

El producte estarà en perfecte estat, sense utilitzar i retornat a l'embalatge d'origen. El dret de devolució no podrà exercir-se per productes desprecintats, retornats incomplets, deteriorats, danyats o bruts per part del client.

CONSEQÜÈNCIES DE L'DESISTIMENT

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte.

Procedirem a efectuar el reembossament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà vostè tornar-nos o lliurar directament els béns a (STONE CLEAR IBERICA SA, CARRER CERVANTES, 30, 17220 SANT FELIU DE GUIXOLS, GIRONA), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte.

Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns. Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

GESTIÓ DE LA DEVOLUCIÓ

Telèfon d'Atenció al Client (34) 620 10 49 17

Formulari Devolucions

Contacteu amb nosaltres

opcional