Productes Especials

Productes per la neteja especial de la pedra natural

Productes per la neteja especial de la pedra natural i artificial

Marbre, calcària, granit, pissarra, gres porcellànic, ceràmica, fang cuit, etc. Neteja en profunditat i solucions als problemes de taques. 

 

Neteja de final d'obra 

Vel de ciment, restes de morter. Comprovar la sensibilitat a l'àcid dels materials abans de dur a terme aquest tipus de neteja. Neteja a l'àcid per a revestiments nous, com ara: gres porcellànic, granit, quarsita, rajoles de fang, maons d'argila, la majoria dels esquistos, etc.

 

Neteja a fons

Aquest tipus de neteja es durà a terme quan s'hagin format dipòsits i impureses a la superfície, o en terres antics molt bruts on ja no sigui possible el seu manteniment amb la neteja diària.

 

Neteja exterior

A l'exterior les superfícies dels revestiments de pedra estan exposades als agents ambientals, la pluja, i la brutícia per l'ús continuat. Això, unit a l'estructura porosa de aquesta mena de materials, fa que s'embrutin amb més freqüència. La formació d'algues, molses, líquens, eflorescència, decoloració, taques de òxid, etc., disminueix el valor estètic de la pedra, i torna les superfícies més relliscoses.

 

Veure Taula de Taques - Solucions

 

Filtres actius