Granit - Gneis - Quarsita

El granit és una roca plutònica composta principalment per feldespat, quars i mica. La varietat de tonalitats que podem trobar ve determinada per la proporció dels minerals que la componen. El gneis és una constituïda per cristals de quars i feldespats de gra gruixut a mitjà. La quarsita està constituïda essencialment per quars. El granit admet diferents acabats: polit, tosquejat, granallat, envellit, setinat i flamejat. Aquestes roques són bastant resistents a l'alteració.

Veure Tipus de Pedra - Neteja, Protecció, Manteniment

Granit - Gneis - Quarsita

Filtres actius