Marbre - Calcària - Terratzo

El marbre és una roca calcària recristal·litzada, el seu principal component és el carbonat càlcic. Les pedres calcàries que després del poliment adquireixen cert grau de lluentor són anomenades comercialment marbres. El terratzo és una pedra artificial, el material de base es compon de pedra natural de diferents grandàries i orígens, però principalment de calcàries. Aquestes roques són sensibles als àcids.

Ver Tipus de Pedra - Neteja, Protecció, Manteniment

Marbre - Calcària - Terratzo

Filtres actius